Pisa Kulesi neden eğiktir?

Pisa Kulesi neden eğiktir?

Pisa Kulesi Batmak Yerine Eğilmeye Devam Ediyor…

 Pisa İtalya’da bir şehirdir ve buradaki kule yana doğru biraz yatıktır. Kule her yıl milimetrenin onda yedisi kadar (100 yılda 0,7 cm) eğilmektedir.

Tarihe göre Pisa Kulesi, Babil Kulesi’ne benzer şekilde inşa edilmiştir. Kule, Pisa’nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak Cenova ve Venedik’e rakip olarak yapılmıştır.

Çan kulesi olarak tasarlanan Pisa’da 7 çan bulunur. Üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelmektedir. Üzerine 294 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Tamamen beyaz mermerden yapılmıştır. Çanların bulunduğu en üst kat (8. Kat) silindir biçimindedir.

İnşası 1173 yılında başlamıştır. İlk iki kat eğik değildir. 1178 yılında 3. kat inşa edilirken kule eğilmeye başlamıştır. Kulenin eğildiği 1185 yılında bir mimar tarafından fark edilmiştir. Bu soruna pek çok çözüm denenmiş fakat başarılı olunamamıştır. Sebep, kulenin inşa edildiği toprağın elverişsiz olması olarak düşünülmüştür. Bu dönemde Floransa ile Pisa şehri arasında savaşlar nedeni ile kulenin inşası yüzyıl kadar ertelenmiştir.

1272 yılında inşaatına devam edilmeye başlanmıştır. Kulenin eğilmeye devam ettiği fark edilince resmi kayıtlara da geçirilmiştir. 1284 yılında yine savaş nedeniyle inşaatı duran kule, 1370 yılında yaklaşık 60 metre yüksekliğe ulaşmış ve tamamlanmıştır.

Kulenin eğikliği konusunda pek çok araştırma yapılmış ve genellikle temelin atıldığı zeminindeki mermer ve kirece bağlanmıştır. Yuvarlak bir temel üzerine inşa edildiği. İnce kum, deniz kabukları ve kil üzerine inşa edildiği Kulenin güney tarafındaki toprağın daha sıkıştırılabilir bir yapıya sahip olduğu görülmüş. Ancak yıllar geçtikçe bina batmak yerine eğilmeye devam etmiştir.
20. yüzyılda yapılan incelemeler ise bu eğikliğin kule inşa edildikten sonra ortaya çıktığını göstermektedir. Toprak katmanları üzerinde yapılan araştırmalar ise yer altı sularının killi toprağı alıp götürdüğü yönünde sonuçlar ortaya koymaktadır.