Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!

osmanlı zamanında uygulanan ilginç yasaklar

Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!

Yasak denilince akıllara insan sağlığına zararlı ürünler ya da kamu yararına aykırı uygulamalar gelir. Ama bu yasakların konulma nedeni her zaman bu nedenlerden ötürü olmayabiliyor. Özellikle Osmanlı zamanında uygulanan yasakların bazıları çok enteresan nedenlerden ötürü konulmuş yasaklar.

Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı:

Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
 Sokakların fenerlerle aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır.Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır.

Osmanlı zamanında Kahvehane ve Tütün yasağı:

Osmanlı'da uygulanan
Osmanlı’da uygulanan yasaklar 
Tütün Osmanlılara 17.yy girmiş ve kısa bir sürede çok yayılmıştı. 4.Murat zamanında ise tütün kullananlar ölümle cezalandırıldı.

İçki yasağı

Osmanlı'da uygulanan içki yasağı
Osmanlı’da uygulanan içki yasağı 
Osmanlı’nın da muhtelif zamanlarında uygulanmasına rağmen en katısı padişah 4.Murat devrindedir.

Kadın ve erkeklerin kayıklara birlikte binme yasağı:

Osmanlı'da uygulanan
Osmanlı’da uygulanan yasaklar 
Fatih zamanından 2.Abdülhamit zamanına kadar devam etmiştir.Kadınların erkeklerle kayıklar içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunabilineceklerini düşünerek konulmuş bir yasaktı.
Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağı.

Gayri Müslimlere Cariye Satma Yasağı:

Osmanlı'da uygulanan yasaklar
Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
 İstanbul’da büyük bir esir pazarı bulunuyordu.Ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasak edildi.

Kadınların Eyüp’te kaymakçı dükkanına girme yasağı:

Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
kaymakçı dükkanı 
16 yy konulmuş bir yasaktı. Eyüp sultanı ziyaret etmek bahanesiyle gittikleri Eyüp’teki kaymakçı dükkanlarında erkeklerle buluştuklarının saptanması üzerine konulmuş bir yasaktır.

Kadınlara açık giyinme yasağı:

Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
Çeşitli dönemlerinde bu konuda ferman çıkartılarak açık kıyafetler giyerek erkekleri baştan çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken terzilerin ceza alacakları bildirilmişti.

Kadınlara mesire yasağı:

Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
mesire
Kadınların mesire yerlerinde sevgilileriyle buluşacakları düşünülerek 1752 yılında konulmuş bir yasaktı.Kadınları arabalarıyla mesire yerine götüren arabacıların ise yakalandıkları taktirde İstanbul dışına sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu.

Hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı:

Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
nalın
 Hamamlardaki müslüman ve gayrimüslimleri ayırt etmek amacıyla konulmuş nedeni bilinmeyen bir yasaktır.

Şehir içerisinde ata ve arabaya binme yasağı:

Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
Osmanlı zamanında uygulanan en ilginç yasaklar!
 17.yy kadar şehir içerinde arabaya ve ata binmek yasaktı.