Murphy Kanunu nedir? Murhpy Kanunları hakkında…

murphy kanunları
murphy kanunları
MURPHY Kimdir? 
 
1917 doğumlu Edward A. Murphy Jr. ABD Hava Kuvvetlerinde 1949’da roketler üzerine deney yapan mühendislerden biriydi. İnsan üzerine ivmelenmenin etkilerini inceliyordu (USAF proje MX981). Deneylerden biri pilot üzerinde 16 değişik noktaya akselometre takılması gerekiyordu. Sensör bir yapıştırıcı ile ancak iki türlü takılabiliyordu ve birisi 16 sensörün tamamını da yanlış takmayı becerdi. Bunun üzerine Murphy, daha sonra kanun olarak nitelendirilecek ilk söylemlerini bir basın toplantısında açıkladı. Bir kaç ay içinde “Murphy’nin Kanunları” mühendislik sahasında çalışanlar arasında yayıldı ve 1958’de de nihayet Webster’in sözlüğüne girdi. 

MURPHY Kanunu: 

 • “Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılıkvarsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir.”
murphy kanunları
murphy kanunları

olarak emrindeki proje yöneticisi George Nichols’un yarattığı bazı durum ve tersliklerden mülhem olarak vazedilmiştir. Zaman içinde pek çok kişi benzer terslikleri Murphy kanunu adı altında listeye eklemiş, kurallar anonim bir hal almıştır.

MURPHY Kanunları:

 • Tabiat ana daima hatanın yanındadır.
 • Çözülen her problem yeni problemler yaratır.
 • Aptalların dahi yapamayacağı şey yoktur, çünkü onlar da kendi çapında birer dahidir.
 • Smith-Wesson kare as’tan daima iyidir.
 • Tek boynuzlu gergedanla birde bir oynanmaz.
 • Düşürdüğün ekmeğin yağlı yüzünün halıya gelme olasılığı, halının yeniliğiyle doğru orantılıdır.

  Murphy’nin Altın Kaidesi:

 •  Altını olan kuralı belirler.
 • Hayattaki en güzel şeyler : Ya kanun dışı, ya ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır.
 • Kaz ise kazıkla.
 • Enayilerin parasını yanına bırakmak ahlaka aykırıdır.
 • Elindeki kuşa, başının üzerindekinden daha çok güven.
 • Asla Bayan Murphy ile ilişki kurma.

  MURPHY’NİN İş Kanunları:

 • Ne anlama geldiği belli olmayan her şeyi ‘miscellaneous’ klasörü altında toplayın.
 • Bir toplantının bitiş saatini ve bir kokteylin başlama saatini ASLA GEÇİKTİRMEYİN.
 • Hata yapmak kula mahsustur, bağışlamak Allah’a mahsustur yönetim kuruluna değil.
 • Bir şeyi ilk seferde doğru yapmaya asla zaman yetmez. Ama baştan yapmak için hep yeterince zaman vardır.
 • İşinizde iyiyseniz bütün işler başınıza kalır. İşinizde çok iyiyseniz nasılsa altından kalkarsınız.
 • İşyerinde bir insanın otoritesi, gömlek cebinde taşıdığı kalem sayısıyla ters orantılıdır.
 • İşi nasıl halledeceğinizi bilemiyorsanız, hızlı hızlı yürüyün ve endişeli görünün.

  kaynakça: wikipedi , girgin