Dalton kardeşler hakkında bilmeniz gerekenler

Dalton kardeşler

İlk Dalton kardeşler, Bob, Grat, Bill ve Emmett 1951 yılında Morris tarafından çizilen Red Kit macerasında yer almışlardır. Fiziksel olarak birbirine benzeyen bu dört kardeş, boy uzunlukları açısından birbirinden ayrılır.

İlk Dallton Kardeşler`in en kısa boylu ve en tehlikeli olanı Bob adını taşır. En uzun boyluları ise Emmett`tir.

 İlk Daltonlar, daha sonra ortaya çıkan Daltonlar`dan çok daha tehlikeli insanlardır ve maceranın sonunda ise Bob ve Grat Kansas`ta öldürülürler. Emmett ise yaralanır ve hapse atılır. Bill Dalton çatışmada yer almaz.

Birkaç macera sonra, Daltonlar`ın kuzenleri ortaya çıkar. Bunlar Joe, William, Jack ve Averell adlarını taşırlar.

Aynen daha önceki maceralarda yer alan kuzenlerine benzeyen bu dört kardeşin kişilik özellikleri birbirinden farklıdır. 

Joe çetenin ateşli lider iken, Avarel, aklı fikri yemekte olan, kafası fazla çalışmayan kardeştir. Bu ikinci Dalton çetesi Red Kit`in pek çok macerasında yer alır.

Her ne kadar Red Kit onları yakalayıp ceza evine gönderse de, her seferinde oradan kaçmayı başarırlar ve Red Kit ile yeni bir macera yaşarlar.

Joe Dalton kimdir?

Dalton Kardeşler`in en ufak tefek olanıdır. Red Kit`ten ve aptal köpek Rin Tin Tin`den nefret etmektedir. Pek çok macerada, hapisten kaçmasını engellemek için Rin Tin Tin`e zincirlenmiştir.

Red Kit`in adını duyduğunda dahi çıldıracak gibi olur. Sinirlendiğinde Averel`i döver. Daltonlar`ın en tehlikeli olanıdır. Kızınca hemen silahına sarılır, ama çok kötü bir atışçıdır; ya ıskalar ya da silahını kullanmaya dahi fırsat bulamadan silahı elinden düşürülür.

Jack and William Dalton kimdir?

Ortanca kardeşler büyük ve küçük kardeşlere göre daha renksiz kişiliklere sahiptirler. Sık sık Averel`e saldıran Joe`yu sakinleştirmeye çalışırlar.

Başlangıçta, William kılık değiştirme uzmanı, Jack ise silah meraklısı olarak betimlenmiştir. Ancak sonra karakterlerin bu özellikleri gösterilmemiştir. İki kardeş kolaylıkla birbirine karıştırılabilir.

Önceleri William Jack`ten küçük olduğu halde, sonraki bazı maceralarda Jack küçük kardeş olmuştur. Bazı öykülerde küçük olan kolay sarhoş olan bir tip olarak çizilmiştir.Önceleri william Bill`di.

Averell Dalton kimdir?

Averell en uzun boylu ve en genç olan Dalton`dur. Yeme takıntılıdır ve sürekli (Ne zaman yiyeceğiz ?) diye sorarak Joe`yu kızdırır. Averel, aptal köpek Rin Tin Tin`i sevmektedir. Çünkü ikisinin zeka seviyeleri uyuşmaktadır.

Averel iyi huyludur ve bazen aptallığı onun dürüst konuşmasına yol açar, bu da bazen Red Kit`in Dalton Kardeşler`i hapse göndermesini kolaylaştırır. Ancak yaptığı yemekleri eleştiren olursa sinirlenip saldırganlaşabilir.(‘Dalton Şehri’ adlı macerada Red Kit Averel`in pişirdiği yumurtayı eleştirince onu vurmakla tehdit etmiştir.)

Averell, oburluğu nedeniyle çeşitli maceralarda garip şeyler yemiştir. Sabun kalıpları, tüm derisi ve kılları ile birlikte bir öküz, cenaze kaldırıcısının giysileri ve şapkası gibi.