Burçların (Astrolojinin) Doğuşu

Astroloji ilminin doğmasına neden olan Zodyak yıldızı kim veya kimler tarafından, nerede, nasıl ve ne için oluştu?

Astroloji gökteki yıldızların on iki burca (Zodyak yıldızı) ayrılması ve her burca bir işaret verilmesi sonucu oluşmuş bir ilim dalıdır. Bu ilim dalının uzmanları Astrolog ya da medyumlardır. Astrologlar ya da medyumlar zodyak(zodiyac) yıldızındaki sembollere bakarak insanların geleceğini yorumlamaktadırlar.

On iki burçlu yıldız elde edilmeden önce yıldız falı diye bir şey olmadığı, yıldız falı olmadığından Astrolog ya da medyumluğun olmadığı ortaya çıkmaktadır. Astroloji ilminin doğmasına neden olacak kadar önemli Zodyak yıldızı kim veya kimler tarafından, nerede, nasıl ve ne için oluştu?

Bilim adamları, Zodyak yıldızının M.Ö. 3000 yıllarında keşfedilerek 12 Burç’lu, 365 günlük bir takvimin yapıldığını ve bu takvimin Mısır, Asur Sümer, Fenike, Aztek, Maya gibi birçok ülke tarafından kullanıldığını ileri sürmektedirler.

Arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmış olan tabletler, Zodyak yıldızını yansıtan şeklin 5.000 yıl önce yalnız Mısır’da, Asur’da veya Sümerlerde değil, dünyanın hemen her yerinde mevcut olduğunu kanıtlamaktadır. Zodyak yıldızının 5.000 yıl önce kayalara ya da mağara duvarlarına resmedilmiş olması, o dönemlerde astral seyahat yapabilen kişilerce Mana aleminde gördükleri ve kutsallığı nedeniyle çizdikleri şekillerden oluşmuştur.

Arkeolojik bulgulara göre, Zodyak (Zodiyac) yıldızının kökeni batık Mu kıtasıdır. Ezoterik bilgilere göre, Zodyak yıldızı Mu kıtasında doğmuş, Atlantis ve Mısır yoluyla dünyaya yayılmıştır.

Mu kıtası hakkındaki bilgilerin tamamı ezoterik bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgilere göre, İnsanoğlunun ana vatanı (dünyanın en eski yerleşim merkezi), din, mitoloji, efsane, destan ve sembollerin doğduğu yer “MU kıtası”dır. Bu kıta yaklaşık 70.000 yıl önce üzerinde yaşayan 64 milyon insanla birlikte sulara gömülerek yok olmuştur.

Burçlar yıldızının şekli yaklaşık 70.000 yıl önce çizilmiştir. Burçlar Yıldızı, dairenin çeşitli şekillerde katlanarak on iki eşit parçaya bölünmesiyle oluşturulmuş bir yıldız şeklidir. Ezoterik kaynaklara göre bu şekil hem dünyayı ve dünyanın matematiksel düzenini, hem de Gök kubbeyi simgelemektedir.

Mana aleminde iki yıldız vardır. Bunlardan biri on uçlu (burçlu) yıldız, diğeri ise on iki borçludur. On burçlu olan yıldız iki beşli yıldızın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. On uçlu yıldız sayılar Sistem Şemasını temsil eder. On iki burçlu olan yıldız (zodiyac, zodyak) ise, iki altıgenden oluşturulmuştur ve Geometrik Sistem Şemasını simgelemektedir. Mana aleminin de, evrende yaşanmış ve yaşanacak olayları yansıtmakta olduğu dikkate alındığında, astroloji ilminin nereden ve nasıl kaynaklanmış olduğu ortaya çıkmaktadır.