Bukalemunun dili ne kadar uzar?

Bukalemunun dili kendi vücudu kadar uzar.