Anne baba hakkında düşüncelerin değişimi

Anne baba hakkında düşüncelerin değişimi

Çocukların yaşları ilerleyip büyüdükçe ebeveynleri (Anne ve Babaları) hakkında akıllarından geçirdikleri olumlu ve olumsuz “resimlerle anlatılmış” düşünceler.

0-1 Yaş (Yeni Doğmuş Bebek)

Anne baba hakkında düşünceler

1-3 Yaş (Erken Çocukluk)

3-6 Yaş (Erken Çocukluk)

6 – 13 Yaş (Okul Çağları)

13-18 Yaş (Ergenlik)

18-25 Yaş (Gençlik)

Anne baba hakkında düşünceler
Anne baba hakkında düşünceler

25-35 Yaş (İş Hayatı + Gençlik)

35-40 Yaş (İş Hayatı + Yetişkin)

Anne baba hakkında düşünceler
Anne baba hakkında düşünceler

40 Yaş (Yetişkin bir birey)

Anne baba hakkında düşünceler
ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ & EVRELERİ
  1. Yeni doğan dönemi: Bebeğin doğumundan itibaren ilk 4 haftalık sürece yeni doğan dönemi denir. Bu dönemde sadece fiziksel gelişim değil, psikososyal gelişim de başlamıştır.
  2. Bebeklik dönemi: Çocuğun, 2 yaşına kadar gözlemlenen gelişim dönemine bebeklik dönemi denir.
  3. İlk çocukluk dönemi: 2-6 yaş arası döneme denir. Bu dönemde çocuklar, toplum kurallarını kendi çevresiyle sınırlı olacak şekilde öğrenmeye başlar. Dili kavrar ve büyük bir gelişim gösterir. Sosyalleşme ve cinsiyet farkındalığı oluşmaya başlar. İlk çocukluk döneminin fiziksel-zihinsel en iyi eğitim, öğretim ve gelişim araçları oyunlardır. Oyun, çocuklar için en doğal ve en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir.
  4. Son çocukluk dönemi: Bu dönem erkek çocuklarda 6-13 yaş aralığını kapsar. Kız çocuklarda ise 6-11 yaş arası döneme son çocukluk dönemi denir. Bu dönem zorunlu eğitim hayatının da başladığı önemli süreçlerden biridir.

Çocuk gelişimi, son çocukluk döneminde toplum kurallarını öğrenme, saygı duyma, saygın birey olma, sosyal ilişkileri geliştirme ve işbirliği yapmayı öğrenme şeklinde devam eder. Bu dönemde çocuklar, rekabet etmeyi, haklarını korumayı, sorumluluk sahibi olmayı da öğrenirler.

 

 

k: aylakkarga